ആരാണ് താലിബാൻ.. ഒരു തുറന്നു പറച്ചിൽ.

7972

ആരാണ് താലിബാൻ എന്നറിയാൻ . കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയിലെ ടി വി ജെർണലിസം വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് ഹാരിസിന്റെ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്‌