രണ്ടില ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ചു;ജോസഫിനു ചെണ്ടയും, ജോസിനു ടേബിൾ ഫാനും

1050

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടില ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വി.ഭാസ്ക്കരൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കി. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)-ലെ പിജെ ജോസഫ് വിഭാഗവും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും രണ്ടില ചിഹ്നം തങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കണം എന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

ഇപ്രകാരം ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ച നടപടി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുളള WP(c). 18633/2020, 18556/2020 എന്നീ കേസുകളിലെ വിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുളള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനായി കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പി.ജെ.ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് ചെണ്ടയും, കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ജോസ്.കെ.മാണി വിഭാഗത്തിന് ടേബിൾ ഫാനും അനുവദിച്ചു.