പി.എൻ.പണിക്കർ സ്മാരക അവാർഡ്:ഷാഹിന സലീമിന്.

5096

കാസർകോട്: കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും അക്ഷര കേരള ശില്പിയുമായ പി.എൻ.പണിക്കരുടെ സ്മരണാർത്ഥം കാൻഫെഡ് നൽകി വരുന്ന ജില്ലയിലെ മികച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പി.എൻ പണിക്കർ സ്മാരക അവാർഡിന് ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റും പൊതു പ്രവർത്തകയുമായ ഷാഹിന സലിം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

സാമൂഹിക പ്രവർത്തന രംഗത്തും ഗ്രാമ വികസന രംഗത്തും നടത്തി വരുന്ന സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അവാർഡ്.

ജൂൺ 30 നു 2 മണിക്ക് ചെർക്കള മാർത്തോമ കൺവെൻഷൻ ഹാളിൽ വെച്ചു നടക്കുന്ന കാൻഫെഡ് 42 മത് ജന്മദിന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചു അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുമെന്നു ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ സംബന്ധിക്കും.