മാറ്റിവച്ച പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം 30 ,31 തീയതികളില്‍ നടത്തും

2572

തിരുവനന്തപുരം: മാറ്റിവച്ച പ്ലസ് വൺ (എച്ച് എസ് എസ്, വി എച്ച് എസ് ഇ) ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ്, സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം 30 നും 31നും നടത്തും. ഈ മാസം 18 ന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിക്കുകയും പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്ത പരീക്ഷകളാണിത്.

30 ന് രാവിലെ ഇക്കണോമിക്സും ഉച്ചക്കു ശേഷം അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയും നടത്തും. 31 ന് രാവിലെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.